۱۴ دی ۱۳۸۹

تصاویر ویدیویی تکان دهنده ای از اجساد مهاجرین افغانستانی در مرز ایران و افغانستان

دیدن این ویدیو برای کسانی که تکلیف قلبی دارند ویا زیر سن 18 سال باشند ممنوع است!

تصاویرتازه یی که دراختیار طلوع نیوز قرار گرفته است نشان می دهند که شماری از پناهجویان افغان در مرز ایران بر روی جاده یی کشته و زخمی افتاده اند وپولیس مرزی ایران نیزدر کناراجساد کشته و زخمی شده گان ایستاده است.
برای تماشای تکۀ تصویری به اینجا سربزنید:
تاریخ دقیق وقوع این رویداد روشن نیست.
سفارت ایران درافغانستان این تصاویر را جعلی می داند وآن را رد می کند.
تصاویر نشان می دهند که جسد های شماری از پناهجویان افغان در مرز ایران در نزدیکی جادۀ اسفالت شده افتاده اند وموترگشت نیروهای پولیس مرزی ایران وسربازان ایرانی در نزدیک این اجساد ایستاده اند و به اجساد و یکی دوفرد زخمی افغان نگاه می کنند.
در تصویر دیده می شود که افغان های زخمی در حالت تکان خوردن هستند اما هیچ یک از افراد ایرانی برای کمک به این زخمیان نمی شتابند.
از سوی دیگر سفارت ایران درافغانستان این تصاویر را ساخته گی می داند وآن را رد می کند.
محمد دهقانی، مسؤول مطبوعاتی سفارت ایران درافغانستان گفت: « این تصاویر و این خبر ها چرا همیش از تلویزیون طلوع پخش می شود؟ ما چنین چیزها را خود ما نشنیده ایم. ولی متأسفانه از تلویزیون طلوع همیشه خبرهای منفی پخش می شود که معمولأ برای ما خیلی عجیب است. ما این موضوع را اصلأ نشنیده ایم، چنین چیزی را رد می کنیم و تکذیب می کنیم.»
این نخستین بار نیست که چنین رویداد ها در مرز میان افغانستان و ایران رخ می دهند. پناهجویان افغان بارها ازکشته و زخمی شدن کسانی که به ایران می روند ازسوی پولیس مرزی آن کشور سخن می زنند.
وزیرعدلیۀ کشور اخیرأ درنشستی خبری گفت که درحدود ۵ هزار افغان درایران زندانی هستند که ازاین میان ۶۰ درصد آنان به قاچاق مواد مخدر متهم شده اند.
گفته می شود که درحال حاضردرحدود سه میلیون پناهجوی افغان درایران به سر می برند.

3 نظرات شما:

ایران همیشه با بی شرمی تمام منکر اعمال خود می شود همانطور که مردم خودش را احمق فرض میکند مردم افغان را هم بهتر نمی بیند این دولت افغانستان است که باید پی گیر باشد

لعنت االه علی القوم ظالمین

فکر می کنند افغانی هم مثل ایرانی کور هست