۴ اسفند ۱۳۹۰

طالبان مسئول رادیوی محلی ارگون را سر بریدند


سادیم خان بهادر زی خبر نگار و مسئول رادیوی محلی در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا از سوی افراد طالبان سربریده شد. خبرگزاری دولتی ایتالیا " انسا" نوشته است؛ شب گذشته افرادی از طریق تلفون با آقای بهادر زی در تماس شده و خواهان گفتگو باوی شده بودند. سادیم خان پس از این گفتگوی تلفونی از خانه اش بیرون می شود. گفته می شود افراد مسلح طالبان که در بیرون منزل بهادر زی منتظرش بوده، اورا به منطقه ی نامعلومی انتقال داده و آنجا سربریده اند.

سادیم خان بهادر زی مسئول رادیوی محلی "میلمه" در منطقه ی ارگون بود. افراد نزدیک به آقای بهادر زی به خبر نگاران گفته اند که ایشان با کسی دشمنی شخصی نداشته است. رادیوی میلمه سال گذشته به کمک موسسه  "انترنیوز" در ولسوالی ارگون به نشرات آغاز کرد.

طبق آمارها از سال 2001 تاکنون 30 خبرنگار که از این جمله 12 تن آنها خارجی بوده اند در رژیم حامد کرزی کشته شده اند. افغانستان خطرناک ترین منطقه برای خبرنگاران برای خبرنگاران شناخته می شود، زیرا علاوه از تهدید های طالبان و گروه های مسلح غیر مسئول، نهاد های دولتی نیز به صورت گسترده در خشونت علیه خبرنگاران و اهالی مطبوعات دست دارند. طبق گزارشها بالاترین آمار خشونت و لت کوب خبرنگاران در کابل پایتخت افغانستان ثبت شده است.

کریم خرم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ که اکنون ریاست دفتر آقای کرزی را به عهده دارد، آزادی بیان را " دیگ بخار" نامیده بود. خرم در زمان وزارتش با تمام قوت کوشید تا آزادی خبرنگاران را صلب کند. ریختن هزاران جلد کتاب به دریا و مجازات یک خبرنگار به خاطر استفاده از واژه های فارسی نیز در کارنامه ی آقای خرم ثبت شده است.

0 نظرات شما: