۱۱ آذر ۱۳۸۹

شهروندان افغانستان در ایران دسته دسته اعدام می شوند، حکومت افغانستان به عنوان مدافع حقوق شهروندان کشور، ساکت مانده است


در حالیکه سه هزاره شهروند افغانستان در ایران بدون داشتن وکیل مدافع به اعدام محکوم گردیده اند وهمه روزه دسته دسته اعدام می شوند، حکومت کرزی ویونس قانونی رییس پارلمان کشور، دراین باره سکوت اختیار کرده اند.
گرچند سال گذشته پس از اینکه وزارت خارجه با نشرگزارشی، محکوم شدن به اعدام، سه هزاره شهروند افغانستان درایران را " تکاندهنده خواند، سروصدا های برای دفاع از حقوق این افراد در کشور بلند گردید، اما یونس قانونی ریس پارلمان کنونی، که یک معامله گراست وازایران برای تامین منافع آن کشور همیشه پول دریافت می کند، اعدام آنها را حق مسلم ایران دانست وگفت این افراد مایه خجالت مردم افغانستان است.

رییس جمهور کرزی نیز که حتا "جیب خرجش" را از دولت ایران می گیرد وتعداد زیادی از نوکران ایران در چوکات حکومتش گماشته است تا برای تامین منافع ایران کار کنند دراین باره سکوت اختیار نموده است. رییس جمهور کرزی در سفراخیری که به ایران داشت درکابل به خبرنگاران گفته بود که ، در دیدارش با مقامات ایرانی در مورد وضعیت پناهجویان صحبت خواهد کرد اما وقتی به ایران رفت هیچ صحبتی از وضعیت پناهجویان به میان نیامد واو بار دیگر با فروختن حق مهاجرین افغانی به دولت ایران، با جیب های پراز یورو به کابل بازگشت.

حال سوال اینجاست که چرا موسسات حقوق بشری وجامعه مدنی کشور درمقابل این عمل وحشیانه ی ایران کاری نمی کنند؟

3 نظرات شما:

بسته های پول این قضایا را میپوشاند آقای آهنگ.

lanat ba to khayin ahmadi nizad .,,.az nami islam khob istifada mikony .,.,,fuck uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu .,.,

خرزی نه قدیم به فکر مردم بیچاره افغانستان بوده و نه حالا است، هر که را که میکند یا هر جا که سفر میکند فقط برای منافع خود و خانواده خود میکند و هیچ وقت به فکر مردم بیچاره نبوده است.
در ایران هم که سفر کرده بود یک مقدار پول گرفته بود و همین قسم در کشور های دیگر...
خلاصه اینکه کرزی فقط به فکر خود، منافع و خانواده خود است و میباشد.
تا وقتیکه خرزی ، نوکرانش،و باقی نوکرهای کشور ایران در افغانستان حکومت کنند، هیچ فرد افغانستانی از حق و حقوق خود برخوردار نمی شوند. بلکه هر روز مردم ظلم، آزار و اذیت رهبران، فدرت داران، حکومت داران و مورد آزار و اذیت کشور های دیگر مثل ایران قرار می گیرند.